Ukázka kurzu bezpečnosti práce pro společnost Coca-Cola

Ukázka kurzu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro společnost Coca-Cola.

Garant: Trigama s.r.o., Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o

Přihlásit se do kurzu

Povinnost absolvovat pravidelné školení v oblasti BOZP se uvádí v zákoně 262/2006 (zákoník práce §101 – §108) a týká se všech zaměstnavatelů, zaměstnanců (i obcí a měst), i tzv. OSVČ – osob samostatně výdělečně činných. V tomto předpisu stát nařizuje zaměstnavateli, že každý jeho zaměstnanec, který nastoupí do pracovního poměru se musí nejprve všeobecně proškolit v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Rovněž se každý zaměstnanec musí následně odborně proškolit a prakticky zaučit se strojem nebo zařízením, který bude obsluhovat.

Školení je nařízeno pravidelně opakovat a to zpravidla 1x za 12 nebo 24 měsíců za účelem průběžného vzdělávání zaměstnanců a ověřování jejich znalostí. Povinnost provádět školení nebo odbornou přípravu vyplývá v ustanovení §16, odst. 1 zákona č.133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zuletzt geändert: Mittwoch, 24. März 2021, 22:21