Ukázka kurzu vakcinace pro zdravotní sestry od společnosti Avenier

Kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky, jehož předmětem je očkování před vycestováním do zahraničí a možnosti nadstandardního očkování v ČR.

Garant: Avenier, a.s.

Přihlásit se do kurzu

Kurz je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává ze dvou témat a je vždy zakončen závěrečným testem. Po úspěšném absolvování získá účastník certifikát.

Kurz je doplněn o:
  • obrazovou dokumentaci (tabulky, schémata, audiovizuální materiály)
  • seznam literatury
Autorský tým:
Mgr. Kristina Dylová
MUDr. Silvana Jakubalová
Naposledy změněno: Středa, 24. března 2021, 22.21