LMS Moodle - správa a provoz e-learningového systému

Kurz je určen pro budoucí administrátory LMS Moodle, seznamuje se strukturou systému a zaměřuje se na úkony správy přímo v samotném systému. Kurz nezahrnuje administraci vlastního serveru, jako je například správa databáze nebo webového serveru.

Garant: Trigama International s.r.o.

Přihlásit se do kurzu

Obsah kurzu:

 • požadavky na instalaci Moodle (LAMP)
 • instalace Moodle, nastavení cronu (naplánované úlohy)
 • správa uživatelů – vytvoření uživatelských účtů, hromadný import uživatelů
 • metody ověřování uživatelů (DB Moodle, LDAP, externí databáze)
 • moduly, bloky a filtry Moodle, instalace rozšíření (Moodle plugins)
 • vytváření a správa kurzů a kategorií, výchozí nastavení kurzu
 • role v systému Moodle a nastavení oprávnění
 • metody zápisu uživatelů do kurzu, globální skupiny (kohorty)
 • regionální nastavení
 • jazyková nastavení, správa jazykových balíčků, přizpůsobení překladu
 • nastavení a volba grafického motivu (šablony)
 • generování protokolů a sestav
 • nastavení zabezpečení systému
 • aktualizace a zálohování Moodle, převod na jinou doménu
Last modified: Wednesday, 24 March 2021, 10:19 PM